Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо до Централната избирателна комисия, в което призовава за съвместна проверка на причините за високия брой на недействителни бюлетини, получени на проведените местни избори. Обобщените данни от анализа на резултатите от гласуването показват, че делът на недействителните бюлетини за общински съветници бележи исторически максимум от началото на демократичните промени досега. Изчисленията на Асоциация „Прозрачност без граници“, направени въз основа на официалните резултати от местните избори във всички 265 общини, показват следното:

На национално ниво броят на недействителните бюлетини за общински съветници бележи исторически максимум от 466 077, като те съставляват 15,098%  от подадените бюлетини;

На ниво области обобщените данни показват, че в 3 области делът на недействителните бюлетини е над 20%, а в 11 области той варира между 17% и 20%[1];

На ниво общини се открояват драстично високи стойности на недействителните бюлетини, които съставляват между 25% и 31% от общия брой на подадените бюлетини[2];

Посочените стойности не включват дела на бюлетините, попълнени с избор „Не подкрепям никого“, който беше специално предвиден в изборното законодателство, за да отрази вота на избирателите, които не желаят да посочат конкретен политически избор.

Резултатите от проведените местни избори изискват незабавно предприемане на мерки за изясняване на причините за високия дял на недействителните бюлетини, тъй като се отклоняват драстично от утвърдените международни стандарти за допустим дял на недействителните бюлетини и могат да бъдат показател за подкопаване на основни стълбове на демократичния процес в страната.

Пълният текст на писмото, както и данни относно дела на недействителните бюлетини, можете да видите тук.