Transparency

На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо – позиция до министъра на правосъдието и до министър – председателя на Република България, относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Асоциация „Прозрачност без граници“ смята за неприемлив начина, по който се въвежда това законодателството и призоваваме за широка дискусия с всички заинтересовани страни, включително местните власти, бизнеса, синдикатите, журналистическата гилдия.

Считаме, че законодателството в тази област е от изключително значение, защото новите правила за защита на лица, които подават сигнали за нередности, ще се прилагат не само по отношение на работещи в държавната администрация и общините, но и към тези в частния сектор и неправителствените организации.

Важно е да се отбележи, че целта на законодателството е да се използва потенциалът за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, за да се засили правоприлагането и да се установят стандарти срещу всякакви репресии, а не само формално да бъдат предвидени механизми за осъществяване на защитата на лицата, подаващи сигнали.

Може да се запознаете с целия текст на Отворено писмо – позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно подхода за обсъждане и приемане на проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.