Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати открито писмо до членовете на Централната избирателна комисия относно методическите указания за достъп до бюлетините и откъсването на контролните номера. Като наблюдател на изборния процес организацията внимателно следи подготовката на предстоящите президентски избори и национален референдум.

Според експертите на Асоциацията, решението за издаване на указания за безусловно предоставяне на всички бюлетини на избирателите, включително и бюлетината за националния референдум, ще допринесе за по-пълноценното участие в изборния процес и за реализирането на избирателните права на гражданите.

Наред с това, обръщаме вниманието на членовете на ЦИК върху проблема с разнородните практики в секционните избирателни комисии, свързани с боравенето  с контролните номера на бюлетините. Наблюдението на изборите от 2015 г. показа, че приетото тогава решение, бюлетините с неоткъснат контролен номер да се считат за валидни, създаде предпоставки за контролиране на вота на избирателите.

С целия текст на писмото можете да се запознаете тук.