Transparency

Във връзка с промените в Изборния кодекс, които се обсъждат в настоящия момент в Народното събрание, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати открито писмо до ръководителя на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание и до ръководителите на парламентарните групи.

Моля, Вижте приложеното копие от писмото като прикачен файл или текста, който публикуваме по-долу:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Обръщаме се към вас във връзка с изострената обществена чувствителност по проблемите, свързани с подготовката на изборния процес в чужбина, противоречивия начин на отчитане на бюлетините, съдържащи опция за избор „Не подкрепям никого“, и промените в Изборния кодекс, които се обсъждат в настоящия момент.

Като организация, която е дългогодишен наблюдател на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници“ винаги се настоявала за придържане към международните стандарти при изработване на изборното законодателство, пълно зачитане на правата на гражданите в изборния процес, разглеждането на законовите норми в тяхната цялост и взаимна обвързаност и включването на широк кръг от експерти, граждански организации и заинтересувани страни при обсъждането и извършването на изменения в закона.

За съжаление последните промени в Изборния кодекс бяха извършени в резултат на политически компромиси и при незачитане мнението на експертната общност. В резултат на това се достигна до правила, които създават нови, вместо да решават възникналите проблеми. Един от показателните примери е начинът, по който бе въведено задължителното гласуване – със санкция, която изключва избирателите от изборния процес, има непредвидими последици за политическия процес и тепърва ще създава затруднения при нейното прилагане.

В хода на настоящата предизборна кампания и на същинската подготовка на президентските избори сме свидетели на изключително остра дискусия относно противоречивия и непоследователен начин, по който се отчита бюлетината „Не подкрепям никого“. Оказа се, че приетите разпоредби създават колизия между правни принципи и принципи в социалните науки, които имат значение за коректното  определяне на изборните резултати за различните типове избори. Това противоречие има потенциал за нанесе допълнителни щети върху доверието в изборния процес.

Поради тази причина за нас е обяснимо решението на Народното събрание да се приемат изменения в Изборния кодекс, макар и в хода на подготовката на изборите. Подобен подход може да се определи като „минимизиране на щетите“, допуснати в резултат на непоследователни решения, които променят изборните правила „на парче“ и са извършени без оценка на последиците.

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава народните представители да предприемат незабавни мерки и да намерят адекватно решение на възникналите проблеми, което не създава потенциал за възникване на нови проблеми в изборния процес. Българските избиратели и институциите се нуждаят от решение, което се придържа към духа и буквата на основния закон на страната, което не изкривява изборните резултати и не затормозява допълнително работата на институциите, ангажирани в подготовката на изборите.

Следва да обърнем внимание и да подчертаем, че тази промяна – резултат от непоследователни решения и политически компромиси, противоречи категорично на международните стандарти за изборните правила, които предвиждат правилата за провеждане на избори да са ясни и приети минимум 6 месеца до 1 година преди провеждането на съответния избор, като се отчитат препоръките на широк кръг от експерти и заинтересувани страни, при откритост на дискусията, извършване на анализ на установените проблеми в предходни избори и изработване на задължителна оценка на ефекта от предлаганите законодателни решения.

В тази връзка считаме, че процесът по промяна в изборните правила следва да продължи и да намери своя цялостен завършек в спокойна обстановка след провеждането на изборите и референдума и въз основа на очакваното решение на Конституционния съд.

Промените в Изборния кодекс трябва да се основават на широка дискусия, в резултат на която проблемите са разгледани задълбочено и многоаспектно, с оценка на всички възможни последици. Изборните правила следва да създават солидна основа на изборния процес в страната, като съдействат за изграждане на доверието в представителните институции и създават гаранции за зачитане правата на избирателите.