Transparency

В продължение на усилията за повишаване качеството на работа и въвеждането на водещи европейски практики, ПИМ ООД в партньорство с международната организация Transparency International – Bulgaria завърши цикъла по въвеждането на стандартите за бизнес интегритет.

Стандартите ще послужат като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността на компанията.

Те допринасят за добрата репутация и спомагат за честната конкуренция чрез подобряване на процедурите и процесите за управление в компанията.

Transparency International – Bulgaria и ПИМ ООД ще продължават да работят за бъдещото развитие и подобряване на бизнес средата в сектор Индустрия.