Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ оценява, че Решението на Министерството на финансите на САЩ за налагане на санкции по закона „Магнитски“ е много силен показател за значимостта на проблема с корупцията в България и за неговата видимост не само от българското общество, но и от международните партньори на България. Официалната позиция на САЩ дава ясен знак, че проблемът за противодействието на корупцията в страната е незаобиколим въпрос в отношенията с тях.

Решението на американски власти показва, че очевидно не става въпрос за абстрактно възприятие за корупция или за спекулации, а за разпознаване на това явление в неговите конкретни измерения и субекти. То е ясен знак за българските политици, че е крайно време да спрат да разглеждат проблема в абстрактен план и че не могат да подхождат към него изолационистки. Корупцията не само засяга пряко всички български граждани и влияе негативно върху българския политически процес, но има проекции и в общоевропейски, и в евроатлантически план. Очевидно мащабът на корупцията в България започва да излиза извън неговите национални измерения и освен че подкопава демократичните институции и демократичния процес в страната, създава заплаха за международните отношения.

Досега проблемът беше разпознаван от външните партньори на България, но сега сме свидетели на действия, които дават надежда, че излизаме от ситуацията, в която „спасението на давещия се е в неговите ръце“.

Асоциация „Прозрачност без граници“ се надява, че навлизаме в етап, при който се предприемат мерки към неговото решаване. Тук е мястото да отбележим, че тези мерки трябва да бъдат споделени и от българските институции и българските политици, защото освобождаването на една „завладяна държава“ от корупцията изисква не само външен импулс, но и адекватни мерки от българските институции.

София, 3 юни 2021 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“