Transparency

По повод писмо от политическа партия, с отказ да подкрепи Инициативата за честни и почтени избори на Асоциация „Прозрачност без граници“, можем да заявим следното:

Отделно от коментарите за присъединяването на кандидатите на БСП към Пакта за почтеност, писмото поставя важния въпрос за необходимостта от активна реакция на институциите по разкриване и наказване на нарушения на изборното законодателство.

Последователно отстояваме позицията, че всички нарушения следва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона и по тези причини от години съдействаме за получаването на сигнали за нередности, сезираме с тях институциите и ги оповестяваме публично. От 2006 г. всеки гражданин или политическа партия може да подаде сигнал за нередност или престъпление на горещия безплатен телефон на Асоциация „Прозрачност без граници“ – 0800 11 224.

Възползваме се от случая да припомним, че за съжаление ВАС, по повод на иск на Асоциация „Прозрачност без граници“ в предходните избори, отказа на гражданските организации възможността да инициират процес в защита на изборните права на гражданите.

Това за пореден път налага, до промяна на законодателството, да използваме активно другите граждански средства като настояваме институциите бързо и адекватно, с цялата строгост на закона да пресичат и наказват всяко закононарушение свързано с нарушаване фундамента на демокрацията – изборните права на гражданите.

Въпреки това Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава да осъществява активен граждански мониторинг на дейността на институциите ангажирани с подготовката, провеждането на изборите и осигуряването на спазването на закона през необходимата критична призма.

До колкото сме запознати от публикации всички от посочените сигнали в писмото са станали достояние на компетентните органи. Наш ангажимент е да проследим активно тяхната дейност.

За нас е неразбираема негативната реакция на поканата за присъединяване към Пакта за почтеност в изборния процес, доколкото инициативата датира от 2009 г., и до сега БСП неизменно се е включвала в нея.

Този отказ става още по-труден за обяснение, защото призивът на Асоциация „Прозрачност без граници“ за спазване на честност и почтеност в предизборната надпревара кореспондира пряко с принципи, които са неоспорими и безусловни. Спазването на международните стандарти в областта на изборното право не може да бъде поставяно под въпрос и за това нашето очакване участниците в политическия процес да ги приемат е несъмнено.

За нас подписването на Пакт за почтеност преди всички избори е важен израз на публично препотвърждаване на иначе естественото задължение на партиите и кандидатите да бъдат почтени. То напомня и на гражданите да бъдат активни и да следят за спазването на това задължение.

Приемаме подобна инициатива като част от процеса на изграждане на демократични практики в нашата държава.

Отказът на партии, които са подкрепяли инициативата през годините да се включат, за нас буди недоумение.