Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето категорично несъгласие с подхода, при който се извършват промените в Изборния кодекс:

– в нарушение на международните стандарти за минимум шестмесечен срок преди датата на избори, което води до непредвидимост на условията както за политическите партии, така и за изборната администрация и останалите институции;

– в условията на непрозрачност и хаотичност в работата на ресорната парламентарна комисия, което не позволява дори на народните представители да бъдат адекватно информирани и да осмислят какви са финалните текстове, които гласуват в пленарна зала;

– с прокарването на предложения в последния момент, дори при неспазване на сроковете, предвидени в Правилника на Народното събрание, за които липсват ясни мотиви и оценка на въздействието върху организацията на изборния процес и върху доверието в политическите партии и в институциите;

– с игнорирането на съществените проблеми в изборния процес и на предложенията за тяхното преодоляване, без дискусия с експерти, политически партии, представители на академичната общност и гражданския сектор.

Припомняме, че промените в изборното законодателство, извършвани в последния момент, без адекватна обосновка и без висока степен на консенсус, винаги са водели до незадоволителни, често и до обратни на целените резултати – не само за обществото, но и за политиците и политическите партии.

Изборните правила и начина на тяхното приемане не са обикновена формалност. Те са основата, на която се гради целия демократичен процес и доверието на гражданите в институциите.

Призоваваме народните представители да бъдат на висотата на заеманата от тях позиция, като насочат своето внимание към прилагането на действащите правила и изпълнението на техния ангажимент към изборния процес. Промяната в Изборния кодекс в движение и без необходимата степен на консенсус създава основания за взаимни политически нападки, води до безсмислено повишаване на градуса на обществената дискусия и руши доверието в институциите.