Transparency

Във връзка с предложенията за промени в Изборния кодекс, които предстои да се обсъждат в Народното събрание, Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява своето несъгласие с подхода за тяхното извършване: на парче, без ясна концепция и без достатъчно ясни мотиви, без адекватна оценка за съответствие между предложения и анонсиран/търсен резултат, с прилагане на правни техники за промяна в закона посредством преходни разпоредби в други закони, които нямат връзка с разглежданата правна материя.

Може да прочетете цялата позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” тук.