Transparency

В контекста на еволюцията на технологиите и актуалната динамика на съвременното общество отказът от машинно гласуване може да бъде обоснован с разнообразни аргументи от техническо и организационно естество, но принципната позиция за ограничаване на механизмите за гласоподаване трудно може да бъде защитена.

Няма как да говорим за електронно правителство, за документооборот без ползване на хартия и за други технологични възможности, предоставени от дигиталната епоха, и същевременно да се придържаме единствено към гласоподаването с хартиената бюлетина в избирателните секции по местоживеене.

В днешния свят динамиката на човешкия живот се увеличава. Нациите се „разливат“ в глобалния свят – вече десетилетия се говори за „флуидни нации“, съдържащи многообразни и разпръснати диаспори. Участието на гражданите в публичния живот все по-малко зависи от местоположението и местожителството им.

В този контекст развитието и съблюдаването на базисните принципи на политическата демокрация, изградена върху гражданско участие и, в частност, гласуването изискват нарастващо използване на нови технологични и организационни инструменти за обществена комуникация, в частност – за гласоподаване.

Асоциация „Прозрачност без граници“ апелира към публичните институции и гражданските организации да се обединят в защита на максимално широки гаранции за упражняване правото на глас – с всички възможни технологични и организационни инструменти. Тази защита е основна предпоставка за съхраняване на политическата демокрация в епоха на ерозия на демократичните системи и разрастване на политическия популизъм.

Може да прочетете позицията на Асоциация “Прозрачност без граници” тук.

София, 12 юли 2019 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA