Transparency

На 8 декември 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници” ще отбележи Международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от Третия годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2017.

Коя община е класирана на първо място в Индекса през 2017 година? Кои общини са на дъното на класацията за почтеност? Кой повишава резултатите си спрямо предходната година и кои са изоставащите?

За трета поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България..

Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. Индексът е основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

Заповядайте на 8 декември 2017 г. (петък) от 11.00 ч. в „София Хотел Балкан“, зала „Средец“.

 АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-BULGARIA