Transparency

Коя община е класирана на първо място в Индекса през 2016 година? Кои общини са на дъното на класацията за почтеност? Кой повишава резултатите си спрямо предходната година и кои са изоставащите? Основни рискове пред общинското самоуправление в България в началото на новите мандати?

На 9 декември 2016 г. Асоциация „Прозрачност без граници” ще отбележи Международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2016.

Индексът ще бъде представен пред медиите на 9 декември 2016 г. (петък) от 10.00 ч. в Българска телеграфна агенция (бул. „Цариградско шосе“ 49).

Втора поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Индексът на Местната система за почтеност е и основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

Тази инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници” се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONALBULGARIA

София, 7 декември 2016 г.