Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ кани представителите на медии на пресконференция на тема „Индекс на Местната система за почтеност: Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?“ Пресконференцията ще се проведе на 11 април 2016 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Пресклуб на Българска телеграфна агенция, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Новите органи на местно самоуправление и на местна власт в България с мандат 2015 – 2019 г. вече се конституираха. Кои общини се нуждаят от спешни мерки за преодоляване на дефицита на прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на местно ниво?

Участие в пресконференцията ще вземат експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“, които извършиха оценка на Местната система за почтеност – 2015.

На пресконферецията ще бъдат представени:

– проблемите на общините, които се намират на дъното на класацията;

– най-тежките дефицити в работата на органите на местно самоуправление и местна власт;

– какво установи изследването за приноса на политическите партии, бизнеса, медиите и гражданския сектор за превенция на корупцията на местно ниво.

Индексът на Местната система за почтеност представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.