Transparency

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” публикува първи обобщени резултати от своето наблюдение на изборите за Европейски парламент. Текстът на предварителния доклад можете да изтеглите от сайта на Асоциация „Прозрачност без граници”:www.transparency.bg и www.samizbiram.bg.

Финалният доклад с резултатите от наблюдението ще бъде публикуван в съответствие с международните стандарти до края на месец юни 2014 година.