Transparency

Представяме предварителен доклад с резултатите от наблюдението на изборния процес в деня на изборите, 26 май 2019 година.

В обхвата на мониторинга попадат секции, избрани въз основа на два признака: секции, в които са инсталирани машини за електронно гласуване, и рискови секции, в които са констатирани нарушения при провеждането на предходни избори.

Основният метод, приложен в рамките на изборния ден, е включено наблюдение. В допълнение са приложени също анализ на документи на официални институции (ЦИК, РИК и СИК) и медиен мониторинг, който е послужил за предоставяне на данни относно протичането на изборния процес в страната и информация от интервюта с представители на институциите. Така използваните методи служат като източник на информация относно доминиращи проблеми в рамките на изборния ден, като не претендират за изчерпателност или представителност на данните за цялата страна.

Пълният текст на доклада вижте тук.

Окончателният доклад с резултатите от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще бъде публикуван в рамките на 1 месец.