Transparency

Във връзка с дискусията за необходимите промени в Изборния кодекс, които се обсъждат в Народното събрание, Асоциация „Прозрачност без граници” предостави своята позиция на ръководството на парламента и на парламентарните групи в 43-то Народно събрание. Предложенията на организацията са формулирани въз основа на дългогодишния опит и експертиза в тази област, включително и в резултат на наблюдението на местните избори, проведени през есента на 2015 година.

Вижте:

Предложение на Асоциация “Прозрачност без граници” за промени в изборното законодателство 

Съобщение за медиите с резюме на предложенията на Асоциацията за промени в изборното законодателство