Transparency

На 29 януари 2019 година международната организация за борба с корупцията Transparency International ще обяви резултатите от международния Индекс за възприятие на корупцията за 2018 година. Изследването се публикува ежегодно от 1995 година и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни.

България е включена в изследването за двадесет и първи пореден път.

При съставянето на корупционния индекс са използвани доклади и аналитични оценки, публикувани от авторитетни международни изследователски и финансови институции, сред които Световната банка, Световният икономически форум, Економист интелиджънс юнит, Фрийдъм хаус, Световният проект за правосъдие, Фондация „Бертелсман“, Университетът в Гьотеборг и други.

В тази връзка ви каним на пресконференцията на Асоциация “Прозрачност без граници“ – българското представителство на Transparency International, която ще се проведе на 29 януари 2019 година (вторник) от 10.00 часа в залата за пресконференции на БТА, бул. “Цариградско шосе” № 49. Участие в представянето ще вземат Огнян Минчев, Калин Славов, Ваня Нушева, Катя Христова и Петьо Славов.

На пресконференцията ще бъдат представени и дискутирани:

  1. Резултатите от класацията на държавите, представени в Индекса за възприятие на корупцията за 2018 година.
  2. Стойността на Индекса за възприятие на корупцията за България през 2018 година.
  3. Сравнителен анализ на резултатите от изследването.