Transparency

През 2016 г. изследване на над 2400 случаи на разкрития в 114 държави показва, че 40% от случаите на финансови злоупотреби в публичния и частния сектор са станали обществено достояние благодарение смелостта на сигнализиращи за нередности служители.

Финансовите ефекти от неразкриването на публични нередности, когато служителите се опасяват от репресии като уволнение или дори съдебно преследване, са ясни.

Европейската комисия се обръща към гражданите и заинтересованите организации с въпроси относно това кои според тях са основните причини едно лице да реши да не сигнализира, ако стане свидетел на нарушения или злоупотреби, кои биха били ползите от това да има ясни правила за защита на сигнализиращите в публичния и в частния сектор, а също така и кои биха били основните недостатъци на подобно бъдещо законодателство.

Темата е свързана с много спорни виждания – допустимо ли е докладването да е продиктувано от пряк личен интерес, трябва ли да има европейски фонд за подкрепа на сигнализиращите, да получават ли сигнализиращите финансово поощрение за добросъвестността си?

Дали тези служители да получават похвали или присъди – това днес могат да решат европейските граждани чрез активно участие в европейската обществена консултация до 29 май 2017 г. на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d20e80a1-fa7d-41a4-9f9e-2725261636b8?draftid=21d9f441-0109-4397-8030-7171a9a6bc3f&surveylanguage=BG.

Целия материал от д-р Линка Тонева може да прочетете тук.