Transparency

Всеки български гражданин може да провери на интернет страницата на Централната избирателна комисия дали неговите лични данни са неправомерно включени в подписките, необходими за регистрация на партии, коалиции или инициативни комитети за участие в предстоящите избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

В тази връзка на сайта на ЦИК е създаден регистър, в който всеки избирател чрез въвеждане на единния си граждански номер (ЕГН) може да разбере дали фигурира в списък на лица подкрепящи регистрацията на дадена партия, коалиция или инициативен комитет. Регистърът на ЦИК е достъпен тук.

В случай на установено несъответствие, моля сигнализирайте Комисията за защита на личните данни.