Transparency

Слаб контрол върху доставчиците на публични услуги от страна на кметската институция и недостатъчно ефективно представителство на местната общност от страна на Общинския съвет, липса на ефективни стандарти за почтеност. Това са част от основните причини за слабото представяне на Видин в класацията по почтеност. През 2015 г. Видин заема едно от последните места в Местната система за почтеност с индекс 2,84. За сравнение средната стойност за страната е 3,14 по скала от 1 до 5 (5 е оценка за максимално добро представяне). Периодът на провеждане на изследването е ноември 2014 – ноември 2015 г.

Тези резултати от изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ бяха представени на 12 юли 2016 г. пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Видин. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Областния обществен съвет, свикано по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ за представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност, както и на конкретни добри практики, установени в различни областни центрове в страната. В нея взеха участие заместник-областния управител на област Видин, представители на Областна администрация – Видин, представители на правораздавателни и правоохранителни органи от областта, ОД МВР, представители на медиите.

Участниците в дискусията споделиха виждане за необходимостта от активизиране на усилията за повишаване прозрачността и отчетността на местното самоуправление, създаване на институция на местен обществен посредник, повече инициативност от страна на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и подкрепа за активното гражданско общество в град Видин.