Transparency

Асоциация „Прозразрачност без граници“ се обърна към ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ с въпроси относно обстоятелствата, довели до прекратяването на търга за тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, в качеството си на независим наблюдател въз основа на сключения Пакт за почтеност.

Обществената поръчка за тунела, който се очаква да бъде най-дългият в страната, беше изненадващо прекратена от възложителя АПИ само седмица преди крайния срок за избор на изпълнител.

„Изключително сме загрижени от поредната спънка пред реализирането на този проект, който е обект на наше наблюдение“, каза изпълнителният директор на асоциацията, Калин Славов. „Още повече, че всяко забавяне на коя да е отсечка, застрашава европейското финансиране на цялата магистралата“.

В изявленията пред медиите акцентът пада върху изчезването на части от оферта на един от участниците, като основна причина за прекратяването на процедурата. Въпреки това точно този мотив в самото решение е споменат „между другото“, с едно кратко изречение.

Поставят се редица въпроси. Не е ясно как е допуснато изнасянето на документи, които би трябвало да са обект на рестриктивен достъп. Няма обяснение за неработещото в точния момент видео наблюдение. Няма индикации за започнала вътрешна проверка, свързана с налагането на дисциплинарна отговорност. Въпроси повдигат и останалите четири нарушения, с които е мотивирано решението – те са били (или поне би трябвало да бъдат) известни на АПИ още с приемането на проекта от закритата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП). Ако действително са били застрашаващи законосъобразното протичане на процедурата, то защо АПИ продължава търга през лятото миналата година, вместо да я спре още тогава? Какво е накарало възложителя да преоцени позицията си?

Пактът за почтеност предвижда ангажимент на възложителя за предоставяне и на информация, която не е публична. Задълженията на наблюдателя, на свой ред, включват анализ и изработване на периодични доклади, насочени към осветляването на „скритите“ за широката публика процеси. Въпреки многобройните опити за диалог и писмени запитвания, достъпът до информация идва с голямо забавяне и избирателност.

Експертите на асоциацията продължават работата по наблюдение на проекта. Очаквайте становище на правния екип относно мотивите в решението за прекратяване на обществената поръчка.

Повече информация за наблюдението на обществени поръчки на Асоциация „Прозрачност без граници“ можете да намерите на специалната подстраница http://integrity.transparency.bg/.