Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи Пътна карта с основни насоки за повишаване прозрачността и публичността в работата на местните власти пред Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията .

Силистра е сред общините с най-нисък индекскоето отрежда на общината предпоследно място в Местната система за почтеност за 2016 г. Слабите резултати се дължат на комплекс от фактори – ниска степен на ангажираност на кметската институция с активни форми на отчетност и прозрачност, липса на активна роля на местните политически бизнес организации, неефективното участие на медиите и гражданските организации в осъществяване на контрол върху дейността на публичните институции.

Като част от инициативата за подкрепа на прозрачността и доброто управление в общините-областни центрове ще бъдат представени и добри практики за развитието на общината и как по-ефективно да си взаимодействат органите на местна власт и самоуправление.

Ще проследим изпълнението на предложените препоръки и напредъка на изоставащите общини в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2017.