Transparency

В присъствието на представители на Европейската комисия и Европейския парламент беше представен „Идеален национален модел“ за конфискация на престъпно и незаконно имущество

На 24 март 2015 г. в Press Club Brussels Europe в Брюксел се състоя конференция на тема „Конфискация и отнемане на незаконно имущество: европейски перспективи за борба с тежката престъпност“. Изказвания по темата направиха г-жа Кристалина Георгиева – заместник-председател на Европейската комисия, г-н Андрей Ковачев – член на Европейския парламент и г-жа Диана Ковачева, бивш министър на правосъдието в България. Сред официалните гости на събитието още бяха негово превъзходителство г-н Димитър Цанчев, ръководител на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, представители на Европейската комисия, Европейския парламент, експерти, представители на неправителствения сектор и медиите.

Събитието бе организирано от националните представителства на международната организация Transparency International в България, Италия и Румъния и посветено на темата за отнемането и конфискацията на престъпно и незаконно имущество като инструмент за борба с тежката престъпност.

По време на събитието г-жа Диана Ковачева, експерт към Асоциация „Прозрачност без граници“ и бивш министър на правосъдието, представи доклад изработен от партньорите по проекта, включващ „идеален национален модел“ за конфискация/отнемане на имущество в полза на държавата. Моделът се основава на принципите за прозрачност, ефективност и защита на основните права. Той съдържа всички силни черти на съществуващите национални модели, доказали своята ефективност, и се опитва да преодолее дефицитите в тази сфера.

По време на презентацията г-жа Ковачева посочи, че конфискацията на имущество в полза на държавата е изключително ефективен инструмент за борба с организираната престъпност, която по същество е ориентирана към печалба. Тя изтъкна факта, че „съществуващият европейски модел взема предвид конфискацията на имущество с престъпен произход. За съжаление обаче, той практически напълно игнорира моделите основани на концепцията за отнемане на незаконно имущество или така наречената „гражданска конфискация“, при която не се изисква непременно връзка между извършено престъпление и определено имущество, за да бъде то отнето, когато не са представени доказателства за законния му произход“.

„Действащите в Европейския съюз над 3600 организирани престъпни групи продължават да генерират огромни печалби и лишават обществото от милиарди евро приходи. Това не е само проблем на икономиката и правосъдието, а засяга жизнеспособността на Съюза, който е основан на ценности“, заяви комисар Кристалина Георгиева. Затова, по думите й, са нужни агресивни политики за конфискация и отнемане на имущество.

Г-н Андрей Ковачев, член на Европейския парламент каза, че „популизмът се храни от липсата на справедливост и правосъдие. Ето защо са необходими по-силни общи европейски правила за конфискация на незаконно придобитото имущество, както и по-ефективно европейско съдебно сътрудничество. Всеки загубен или откраднат лев е пропусната възможност за повече работни места и по-силна икономика“.

Transparency International направи предложение за създаване на общи стандарти на ниво ЕС, които да улеснят установяването, обезпечаването, отнемането и управлението, когато имуществото се намира на територията на друта държава-член. Става въпрос за по-бързи процедури за признаване на съдебни актове, достъп до бази данни и междудържавно сътрудничество.

По време на събитието националните представителства на Transparency International в България, Италия и Румъния представиха сравнителен доклад, който резюмира националните модели за конфискация/отнемане на престъпно и незаконно имущество в трите държави, както и представя резултатите от проведеното независимо гражданско наблюдение на работата наинституциите по отнемане/конфискация в трите държави-членки на Европейския съюз.

„Идеалният модел“ за конфискация/отнемане на имущество в полза на държавата и сравнителният доклад ще бъдат представени от Асоциация „Прозрачност без граници“ пред българска аудитория във вторник 31 март, 2015 г.