Transparency

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” представи първи обобщени резултати и  изводи от наблюдението на проведените местни избори и референдума. Мониторингът на изборния процес бе проведен със съдействието на широка мрежа от 167 наблюдатели в цялата страна и в партньорство с 26 граждански организации. 4 ноември  2015 г.

Предварителните резултати показват тенденция на драстично повишаване на организационните нарушения и нередности, както и тревожен дял на сигналите за контролиран вот и натиск върху избиратели, в сравнение с предходни избори.

Пълният текст с обобщените резултати вижте тук.