Transparency

Във връзка с промените относно финансирането на политическите партии, които в момента се обсъждат в Народното събрание, Асоциация „Прозрачност без граници“ инициира позиция, която бе подкрепена от редица неправителствени организации, експерти в тази област, юристи и цялата професионална общност по политически науки. Днес позицията бе изпратена на ръководството на Народното събрание, на ресорните парламентарни комисии и на парламентарните групи.

В текста на позицията се посочва, че измененията в Закона за политическите партии и в Закона за държавния бюджет за 2019 г., с които едновременно се намалява размерът на държавната субсидия и се приемат норми за връщането на средства със задна дата, са неприемливи и съдържат съществен риск за политическата дейност в България. Отправен е призив към политическите лидери и народните представители да бъдат на висотата на заеманите позиции, като подходят отговорно към темата за политическото финансиране и с мисъл за последствията, които произтичат от законодателната работа на парламента.

Текстът на позицията е публикуван на интернет страницата на Асоциация „Прозрачност без граници“ ТУК: https://transparency.bg/bg/новини, като тук ще бъде публикувана и актуална информация относно изразената подкрепа.

Позицията е достъпна за подкрепа на адрес: https://docs.google.com/document/d/0Bzf9jRz14o7mSG9mdXVmRFRzdlpZUDFJU3d5R1VGTzJYQUhz/edit