Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ съвместно с Областна администрация Велико Търново организират регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност“ за общините – областни центрове Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Добрич, Варна и Шумен.

Събитието ще се състои на 8 ноември (сряда) в сградата на Областна администрация Велико Търново от 11.00 часа.

На вниманието на участниците в кръглата маса ще бъдат представени разработените добри практики и работещи модели за ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ в българските общини . Екипът на Асоциацията цели да насърчи взаимодействието между институциите, бизнеса, неправителственият сектор и медиите от различните региони на страната.

Поканени за участие са представители на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията Велико Търново, представители на общинските съвети, общинска администрация, неправителственият сектор, бизнесът и медиите от същите общини.