Transparency

На регионална кръгла маса в Пловдив този четвъртък, 23 ноември 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ дискутира идеи и положителни примери за ефективно и почтено управление на местно ниво като част от инициативата „Индекс на местна система за почтеност“ в Пловдив.

Често се оказва, че добрите практики не изискват някакъв голям бюджет, а просто различен подход към работата, коментира Ваня Нушева, експерт в “Прозрачност без граници”. Установяването на тези добри практики е именно начинът те да се разпространят.

Сайтът на Бургаския общински съвет е един от тези добри примери. В Габрово пък може да се наблюдава и сравнява развитието на поетите от кметската управа ангажименти – дали и как те се изпълняват. Там е създадена и система за публичност на обществените поръчки, които могат да се проследяват от всеки гражданин. Стара Загора също беше отбелязана с добри практики и сайта си “Моята е-община”, както и с отчеността на местната дирекция на МВР.

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава да събира информация и следи за укрепване на почтеността на местните общности, за реформи и развитие на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики.

Първите резултати ще бъдат отчетени в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2017.