Transparency

Индексът за възприятие на корупцията (Corruption Perception Index) 2023 ще бъде публикуван на 30-ти януари 2024 г.

Тази година анализът ни се фокусира върху върховенството на правото и как липсата на реформи позволява на корупцията да процъфтява.

Резултатите за България ще бъдат публикувани на нашата секция Индекс за възприятие на корупцията

Индексът за възприятие на корупцията (CPI) е създаден през 1995 година като комплексен индикатор за оценка на нивото на корупция в публичните институции.

Той се основава на аналитични доклади, оценки и непосредствените възприятия на представители на чуждестранния бизнес, академичните среди и анализатори на политическия и икономическия риск, включително и анкетирани експерти от изследваните държави.

Създаден е на базата на 13 различни изследвания, проведени от 12 независими една от друга авторитетни международни институции и изследователски организации.

Процесът по изчисляване на Индекса за възприятие на корупцията се преразглежда ежегодно, за да се гарантира неговата надеждност, като последно той е прегледан от Съвместния изследователски център на Европейската комисия през 2017 г.

Резултатите от Индекса за възприятие на корупцията от 2012 г. насам могат да бъдат сравнявани година по година.