Transparency

„Местната власт в системата за почтеност: дефицити, добри практики, насоки за развитие”, „Актуални предизвикателства пред гражданските организации: как да бъдем ефективен коректив на институциите”, „Иновации в гражданския сектор”. Това бяха част от темите, които граждански активисти, доброволци и експерти обсъдиха с екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на три дискусии в градовете Хасково, Кърджали и Видин на 7, 8 и 22 април 2016 г.

Дискусиите са част от усилията на Асоциация „Прозрачност без граници“ да потърси сътрудничество с активния граждански сектор, институциите на местно ниво и медиите за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването Индекс на Местната система за почтеност.

Резултатите от Индекс – 2015 показват, че в много области на страната неправителствените организации страдат от липса на финансови ресурси, а едно от съществените предизвикателства пред гражданските организации е способността им да работят без да попадат в зависимост от решенията на институциите на местно ниво или от местни политически и бизнес интереси. Същевременно, малко от гражданските организации на местно ниво успяват ефективно да осъществяват граждански контрол върху работата на институциите на местната власт.