Transparency

Представителството на Transparency International в Брюксел в партньорство с редица национални представителства на организацията в целия Европейски съюз, включително Асоциация „Прозрачност без граници”, поканиха членовете на новия Европейски парламент да се присъединят към Антикорупционния договор на Transparency International.

Присъединявайки се към Договора, евродепутатите се ангажират да се борят с корупцията, както и да насърчават принципите на прозрачност, отчетност и почтеност в европейските институции, политики и законодателство.

Новоизбраните членове на ЕП или техните партии, присъединили се към Договора активно ще промотират инициативи, целящи да намалят корупционните рискове, конфликт на интереси, неетично или непрозрачно лобиране, недостатъчна защита за лицата, подаващи сигнали за корупция, както и непрозрачно управление на европейски средства.

Актуален списък на присъединилите се към Антикорупционния договор наTransparency International е достъпен на интернет страницата на инициативата:http://anticorruptionpledge.eu.