Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Факултета по икономически и социални науки при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подписаха договор за сътрудничество в областта на образованието и приложната изследователска дейност.

Договорът предвижда осъществяването на съвместни действия за развитие на практическите способности на студентите от бакалавърските и магистърски програми на факултета, чрез съвместни изследвания в областта на доброто управление и превенцията и противодействието на корупцията в инициативите на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Първата практическа насока е възможността за обучение на студентите в международни стандарти за демократични избори и мониторинг на работата на институциите във връзка с местните избори.