Transparency

Изборният процес протича сравнително спокойно и нормално, като до 17.30 ч. са регистрирани 15 случая на организационни нередности, 1 случай на агитация, несъобразена с изискванията на закона, и 3 случая, които насочват към възможен контролиран вот.

Констатираните организационни нарушения са общо 15, като по повечето от тях са предприети коригиращи действия от секционните избирателни комисии. Те са свързани с: предварително откъсване на бюлетини (Пловдив и Бургас); пропуски при поставяне на втори печат върху бюлетината (Асеновград); пускане на разписка от машинното гласуване в урната с хартиени бюлетини (Пловдив); временен отказ на наблюдател да присъства в изборното помещение (Ст. Загора), член от комисията придружава възрастна жена в стаичката (Стара Загора); присъствие на починал избирател в избирателния списък (Кюстендил); застъпници без обозначителни знаци (Пловдив); гласоподавател без адресна регистрация в Горна Оряховица е допуснат да гласува. В София (в секция в 35-то училище) е сигнализирано за случай, при който в стаичката за гласуване е поставен фалшив списък с имената на партии и коалиции, който не съответства на оригинала, който е отстранен след намеса на секционната комисия. Там е констатиран и случай на грешно доставен протокол в секция с машинно гласуване.

До обяд са получени 3 сигнала, които насочват към възможен контролиран вот и насочване на избирателите за кого да гласуват. В Пловдив, пред секция 69 училище „Панайот Волов“ в Шекер махала, избиратели гласуват групово, като си предават листчета, които указват за коя партия да гласуват. В Бургас, в кв. „Меден рудник“ член на секционна избирателна комисия е указал на младеж как да гласува с електронната машина, като е продължил да наблюдава докато избирателят гласува. В Кърджали, в у-ще „Петко Славейков“ член на секционна комисия е поставил на гърба на телефона си стикер с номер на партия, като за изясняване на случая е сигнализирана районната избирателна комисия.

По отношение на машинното гласуване, като цяло се констатира, че избирателите не са добре информирани как да гласуват. Това се констатира по-често при възрастните избиратели, които се въздържат да гласуват електронно, защото имат колебания дали ще се справят. В тази връзка например, в секция в у-ще „Патриарх Евтимий“ във Велико Търново липсва указателно табло относно машинното гласуване. Получени са сигнали от секция в Пловдив (у-ще “Паисий Хилендарски”), че член на секционната комисия не стои на достатъчна дистанция от машините за гласуване, като по този начин не се гарантира тайната на вота. В тази връзка е изпратено писмо до РИК-Пловдив с молба за издаване на указания на членове на секционна комисия да стоят на достатъчна дистанция от машината. Подобни случаи се наблюдават и във Велико Търново.

До 17.30 ч. в изборния ден, въз основа на анализа на всички факти и обстоятелства, Асоциация „Прозрачност без граници“ е подала 3 сигнала до районни избирателни комисии: 1 сигнал до РИК-Пловдив област относно пропуск при поставяне на печат върху бюлетина в Асеновград (РИК е дала указания да се спазват правилата за боравене с бюлетините); 1 сигнал до РИК – Кърджали относно номер на партия, изписан на гърба на телефона на член на секционна избирателна комисия; 1 сигнал до РИК-Пловдив за издаване на указания на членове на секционна комисия да осигуряват достатъчно дистанция от машината така че да гарантират тайната на вота.