Transparency

Изборният ден стартира нормално, като на този етап не се наблюдават съществени нередности.

При стартирането на работата на електронните машини за гласуване в секции във Велико Търново се е наблюдавало известно забавяне, поради факта, че техниката е новост за членовете на секционните комисии, като това не е довело до проблеми в работата. Като цяло, оценката на наблюдателите е, че по-възрастните избиратели се въздържат да гласуват с машините, защото не знаят дали ще се справят.

До 10,30 ч. са констатирани три организационни нередности, като по две от тях са предприети коригиращи действия. В Стара Загора има 1 нарушение от организационен характер в секция в Стара Загора, което е било коригирано от комисията, която го е допуснала. Наблюдателят на Асоциация „Прозрачност без граници“ в Стара Загора е регистриран в секцията в началото на изборния ден и е бил отпратен от комисията с мотив, че няма място в изборното помещение. Впоследствие избирателната комисия е коригирала действията си и е предоставила възможност на наблюдателя да присъства в помещението.

В Асеновград членовете на комисията са забравили да поставят втори печат върху бюлетините и едва след като избирателят е настоял са поставили втори печат. Изпратен е сигнал до РИК, за да даде указания спазване на правилата за поставяне на втори печат.

В Кюстендил избиратели сигнализират, че техен починал роднина присъства в избирателния списък, публикуван в интернет.

Препоръки: 1) указанията за машинно гласуване на плакатите да са поставени на видимо място, за да знаят как да гласуват избирателите; 2) членовете на секционните комисии да дават разяснения на избирателите, като запазват дистанция от машините, за да не нарушават тайната на вота; 3) секционните комисии да не пропускат да отбелязват в избирателните списъци, че хората със знак „машинно гласуване“.