Transparency

Във връзка с измененията в законодателството, свързано с размера и начина на предоставяне на държавните субсидии за политическите партии Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати свое становище до народното събрание. То се основава на дългогодишния опит на организацията от наблюдение и оценка на изборния процес в страната, както и на експертизата ни в областта на финансирането на политическата дейност.

В становището се изразява критична оценка относно подхода за извършване на промени в областта на политическото финансиране, както и по съдържанието на промените. „Прозрачност без граници“  призовава народните представители да предвидят адекватни ограничения и забрани относно финансирането от юридически лица.

Може да прочетете текста на становището тук.