Transparency

България е включена за двадесети път в изследването на Transparency International. Анализът на резултатите в дългосрочен план дава основание за критична оценка: все още липсва съществен напредък в борбата с корупцията, а на фона на положителното развитие при значима част от останалите държави – членки на ЕС, в България се откроява тенденция на сериозно изоставане.

За отношението на българите към корупцията. Дават ли резултат мерките срещу уродливото явление и какво още е необходимо да се направи? В студиото коментира Ваня Нушева от „Прозрачност без граници“.

Може да гледате видеото на страницата на телевизия Европа.