Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ изразява категоричното си несъгласие с подетата кампания за оклеветяване и премахване на Transparency International, Хелзинския комитет и Съюза за Граждански Свободи в Унгария. Още през 2014 г. министър-председателят лично насочи унгарските власти към кампания срещу гражданските организации.  Очевидна причина за това е, че в условията на отслабнала криза с мигрантите и бежанците ръководителят на унгарското правителство търси нов враг в лицето на неправителствения сектор в страната.

Подготвяното законодателство срещу неправителствения сектор ще цели да позори и парализира организациите, получаващи финансови средства от чуждестранни фондове, чрез нова бюрокрация и изисквания за тежка отчетност.