Transparency

Предпослени сме в Европа по индекс за корупцията. Тази година само Унгария се класира по-слабо от нас според диоклада на “Трасперанси интернешънъл”. резултатите се изчисляват по скалата от 0 до 100, в която 0 озна1ава много високо ниво на корупция, а ние сме с 43 точки. Докладът на организацията показва, че усилията за борба с корупцията са се забавили в повече от половината държави. Само в съдебната система ли е проблемът ни.

Отговор от изпълнителния директор на “Трасперанси интернешънъл” за България, Калин Славов вижте във видеото в страницата на БНТ.