Transparency

След активна работа с общините на дъното на класацията за почтеност, през 2016 година инициативата Индекс на Местната система за почтеност постигна няколко важни успеха в подкрепа на повече прозрачност в местното самоуправление.

Прочетете нашите успешни истории тук.