Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Министерство на икономиката и индустрията на Република България  Ви канят на форум “Устойчиво развитие и бизнес интегритет”, който ще се проведе на 15 май 2024 г. от 10:30 ч. в София хотел Балкан, зала Средец.

Форумът ще постави акцент върху прилагането на аспектите на бизнес интегритета, основан на международните стандарти и добри практики като го постави в контекста на глобалната рамка на Целите на ООН за устойчиво развитие и европейската нормативна рамка за отчетност на устойчивостта.

Ще обърнем специално внимание на препоръките и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и на напредъка на България в изпълнението на приетата национална стратегическа рамка и в процеса на присъединяване към организацията.

Форумът ще бъде открит от г-н Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Тransparency International и г-н Николай Павлов, заместник-министър на икономиката и индустрията.

Два дискусионни панела с участието на национални и международни експерти, представители на правителството, бизнеса, гражданския сектор и академичната общност ще насърчат диалога относно бизнес интегритета в контекста на развитието на ESG и значението на новите изисквания и регулации за устойчивия инвестиционен и финансов климат в България.

Koи са панелистите?

Хендрик Бошхамер, Икономист и Ръководител на проект, Дивизия Югоизточна Европа, Дирекция “Глобални отношения и сътрудничество”, ОИСР

Даринка Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Кунани Рахман, Специалист Бизнес интегритет, Transparency International Secretariat

Доц. д-р Марина Стефанова, Директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Адриана Де Ла Круз, Анализатор „Политики“, Дирекция “Финанси и предприятия” на ОИСР (ще участва във форума онлайн)

Мила Ненова, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Иван Даскалов, Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България

Адв. Николай Войнов, „Пенков, Марков и партньори“

Може да се запознаете с програмата на събитието на страницата на инициативата Интегритет в бизнеса.

За да участвате в събитието е необходима предварителна регистрация в срок до 13 май 2024 тук.

Може да проследите форума и онлайн чрез платформата Zoom: