Transparency

На 26 април 2016 г. в град Видин опитният разследващ журналист Миролюба Бенатова дискутира с представители на регионални медии от община Видин и региона техни планове за журналистически разследвания. Инициативата в рамките на проект „Индекс на Местната система за почтеност“ събра над 15 водещи журналисти, редактори и кореспонденти от гр. Видин, Лом и Монтана на интерактивна дискусия върху ролята и мястото на медиите в местната система на почтеност.

Майсторският клас на Асоциация „Прозрачност без граници“, който се проведе между 19 и 26 април 2016 г. завърши днес в гр. Видин за регионалните медии от Видин, Лом и Монтана. Много от участниците вече публикуваха свои авторски разследвания, чиито резултати са и част от дискусиите и работата в рамките на Майсторския клас. Съвсем скоро очакваме и нови разследвания и разкрития.