Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници” организира форум „Изборният процес в България: решени и нерешени проблеми”, който ще се проведе на 26 ноември 2015 година, от 13.00 ч. в София, Гранд хотел „София”, зала „Триадица”. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисията, по програма „Превенция и противодействие на престъпността”.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от независимия граждански мониторинг на местните избори и националния референдум. Основен фокус на анализа ще бъде поставен върху оценката на тенденциите и дейността на институциите, ангажирани в изборния процес. Предмет на дискусия ще бъдат изводите и препоръките за преодоляване на дефицитите, установени от Асоциация „Прозрачност без граници”.

За участие са поканени представители на институциите, ангажирани в изборния процес, политически партии, неправителствени организации, дипломатически представителства, медии и експерти от академичната общност.

Вижте програмата на събитието тук.