Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници” и Министерството на икономиката и индустрията организираха форум на тема “Устойчиво развитие и бизнес интегритет”, по време на който Българска търговско-промишлена палата взе участие. Палатата е един от основателите на „Бизнес интегрити клуба“.

Клубът е създаден по проект „Интегритет в бизнеса” на Асоциация „Прозрачност без граници”. Той е подкрепен от Siemens Integrity Initiative и мисията му е да изгради рамка от стандарти, определящи правилата за поведение в компаниите и взаимодействието им с външната среда. БТПП участва активно и подкрепя инициативите на клуба, както и винаги насърчава своите членове да се придържат към концепция за добро управление и създаване на качествена бизнес среда.

Във форума взе участие г-н Франсоа Валериан, Председател на Борда на директорите на Тransparency International. Той посочи, че е настъпил повратен момент и  инвеститорите вече ценят тези, които инвестират в интегритета и добави, че днес има множество фирми, които инвестират в климата, околната среда и това се отразява положително на капиталовите пазари. Валериан сподели още, че: „Икономиката, която е на базата на интегритет, е икономика, която работи за всички граждани, за разлика от тази на корупцията, която е в полза само за няколко души, каза той.“

Беше обърнато специално внимание на напредъка на България за присъединяване към ОИСР. Николай Павлов зам. министър на икономиката и индустрията увери, че МИИ е сред най-ангажираните институции в процеса на присъединяване на България към ОИСР. По неговите думи: „Това е решение за бъдещето, за едно модерно, устойчиво, проспериращо общество, което функционира в условията на стабилна пазарна икономика и демократично управление“.

С събитието участие взеха още редица национални и международни експерти, представители на изпълнителната власт, бизнеса, неправителствения сектор и академичната общност.

На форума се постави акцент и върху прилагането на аспектите на бизнес интегритета, основан на международните стандарти и добри практики. Също така и за прилагане на изискванията за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта.

Източник: Инфобизнес