Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира национална кръгла маса „Прозрачността в работата на съдилищата – предпоставка за повишаване на доверието в съдебната система в България“, която ще се проведе на 24 януари 2019 г. (четвъртък), от 14.00 ч. в Конферентна зала на Съюза на юристите в България. Форумът е част от проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

В рамките на конференцията ще бъдат представени два иновативни инструмента за оценка на нивото на прозрачност и публичност в работата на съдилищата в страната:

  • Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България
  • Карта на прозрачността на съдилищата в България.

Основен акцент на дискусията ще бъде поставен върху Еталона за публичност и прозрачност в работата на съдилищата, които е изработен от експертен екип на Асоциация „Прозрачност без граници“ въз основа на водещите стандарти на международни организации в тази област, както и на добрите практики, прилагани в държави-членки на Европейския съюз.

Картата на прозрачността на съдилищата е първият инструмент за оценка на прозрачността на съдилищата, която отразява добрите практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от съдилища в страната.

Поканени за участие са представители на ръководните структури на съдебната система, съдилища от различни съдебни райони на страната, професионални организации, неправителствени организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа, бизнеса и медиите.

Може да видите програмата на събитието тук.