Transparency

Община град Варна е сред общините, които трябва да развиват своята местна система за почтеност.

В петък 28 юли 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе дискусия с община Варна, която заема едно от последните места в Индекса на Местната система за почтеност 2016.

В рамките на работната среща, с участието на кмета г-н Иван Портних, с общински служители и представители на общински съвет Варна бяха обсъдени добри практики и нови модели на взаимодействие между администрацията и гражданите.

Посочените от нашия екип слабости на местната система за почтеност в община Варна предизвикаха дискусия по отношение работата на кмета относно изпълнението на важни управленски решения и информацията, която се публикува на сайта на общината, използването на механизми за отчетност от страна на кмета и неговия екип, а също и липса на прозрачност и публичност в дейността на общинския съвет.

Сред положителните примери, които имат роля в системата за почтеност е работата на общинската администрация и етичните стандарти, които са сред основните инструменти, които биха имали съществен принос за подобряване на средата на местната система за почтеност.

По време на дискусията екипът на Асоциацията предложи на община Варна да подкрепи идеята за местен омбудсман, който има потенциала да подобри диалога между местните власти и гражданите.

В рамките на дискусията бяха набелязани мерки и бе изразена готовност за сътрудничество за постигане на по-добри резултати по отношение повишаване ефективността, прозрачността и отчетността в работата на община Варна.

Може да видите резултатите от Индекс 2016 за община Варна на страницата на нашата инициатива Индекс на местната система за почтеност .