Transparency

На 6 ноември имаме възможност да направим своя избор за бъдещия президент на Република България. Всеки от нас ще може да вземе участие и в националния референдум. Всеки от Вас може да даде своя принос за провеждането на свободни, честни и демократични избори. От Вас зависи да се противопоставяте на нередностите и да сигнализирате за нарушенията в изборния процес.

Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:

 • Информират че се провеждат избори за президент и национален референдум, като проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък (списъците са два) и едва след това подават бюлетините за избора, в който ще участвате;
 • Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например, никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията);
 • Боравят правилно с бюлетините. При гласуване за президентски избори: откъсват пред Вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер). При  гласуване за националния референдум: предоставят бюлетина и плик; върху бюлетините за референдума не поставят печати, тъй като законът за референдумите не е предвидил такова изискване.
 • Вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като гласувате.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.

 1. Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за президент и вицепрезидент. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпници и наблюдатели. Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

При съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:

 1. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите;
 2. Организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;
 3. Възпрепятстване на избирателите да гласуват;
 4. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;
 5. Разпитване на избирателите и разкриване тайната на вота;
 6. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите;
 7. Раздаване на пари;
 8. Опрощаване на дългове;
 9.  Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.

обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.

За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден, сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224. Нашият екип може да Ви даде съвет как да защитите своите права.

На сайта www.samizbiram.bg можете да намерите пълна информация за възможните нарушения и престъпления против избирателните права на гражданите и към кои институции да се обръщате ако забележите такива.