Transparency

Вчера, 23 юни, отбелязахме Световния ден на Разобличителя. Корупция или измама, злоупотреба със закона или просто небрежност – всички са възможни във всяка организация, била тя частна или публична, голяма или малка. Работниците, служителите, контрагентите често са първите, които научават за подобни събития или риска от тях и следователно могат да информират тези, в чиито ръце е разрешаването на проблема.

Подаването на сигнали е широко признато като един от най-ефикасните инструменти за предотваратяването, разкриването и наказването на корупционни практики в световен мащаб. Липсата на ефективна защита на лицата изобличаващи нередностите обаче често поражда страх от отмъщение и други неблагоприятни последици. Разобличителите трябва да бъдат защитени!

През последните две десетилетия редица държави въвеждат в националните си законодателства мерки за защита на разобличителите; сред тях са САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Норвегия, Унгария, Люксембург, Южна Корея, Австралия, Ирландия, Холандия, Франция, Италия, Швеция, Румъния, Словения, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словакия, Македония, Албания.

Скоро се очаква да влезе в сила специално законодателство и на европейско ниво – Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза. Директивата установява минимални общи стандарти, гарантиращи правата и защитата на разобличителите в държавите членки на ЕС.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава българските власти за про-активен подход при осигуряването на защита на лицата подаващи сигнали: ранна подготовка за транспонирането на директивата в националното законодателство и приемане на правила, съответстващи на международните стандарти.