Transparency

Mестната власт в София и Бургас си делят първото място по почтеност. Трети в националната класация е Стара Загора. Това става ясно от първата по рода си годишна сравнителна класация на ключови институции на местната власт в България. Тя е направена от асоциация “Прозрачност без граници” с подкрепата на фондация “Америка за България”.

В дъното са Хасково, Варна и Видин, сочи националната класация за 2015 г. на “Прозрачност без граници”.

Проектът “Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на “Прозрачност без граници” и е направен с идеята, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да се извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво. Индексът ще дава ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята на общинския съвет, кмета, общинската администрация, бизнеса, регионалните медии, неправителствените организации, съда и полицията в съответния град. Изследвани са всички 28 региона на страната.

“Индексът на местната система за почтеност” е изключително важен, защото освен всичко друго той ще бъде съществен индикатор за бъдещите инвеститори” посочи при представянето Огнян Минчев, председател на “Прозрачност без граници”. Според него е много важно на регионално равнище да се изследва потенциалът за взаимодействие между институциите и гражданите. А това може да стане, като се акцентира върху два стълба: прозрачността на обществените поръчки и оценка как се контролира общинската собственост и държавната собственост на областно равнище.

Целия материал може да прочетете на страницата на вестник 24 часа.