Transparency

На 25 октомври 2015 година предстои провеждането на избори за кметове и местни парламенти – общински съвети. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност гражданите и избраните от тях местни органи да регулират и управляват съществена част от обществените дела в интерес на общността. Именно от устойчиво функционираща местна система и местна антикорупционна политика в най-голяма степен зависи инвестиционният климат и устойчивото социално-икономическо развитие на местните общности.

Ние от Асоциация „Прозрачност без граници” вярваме, че създаването на местна публична среда, която да се основава на принципите за добро управление, устойчиво социално развитие, прозрачност и нетолерантност към корупционни практики в страната, не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво, каквито са общинските съвети и кметовете.

Местните избори са най-значимата форма за влияние на гражданите върху управлението на общината. На тях всички дават своя вот за онези местни политици, чиито програми за развитие се доближават най-много до техните желания и интереси. Асоциация „Прозрачност без граници”, като инициатор на създаването на Гражданска инициатива за наблюдение на изборния процес, е убедена, че основната гражданска и политическа задача на партиите, институциите, неправителствените организации и медиите е да положат максимални усилия, за да съдействат за провеждането на честни, свободни и демократични избори. Необходимо е широко гражданско участие в изборите, което да формира легитимни демократични институции, работещи в полза на българските граждани.

Считаме, че политическите партии следва да дадат своя основен принос, за да отговорят на гражданските искания и очаквания за почтеност, прозрачност и работа в защита на обществения интерес. Българското общество се нуждае от стандарти в предизборната кампания, които да гарантират максимално открито, честно и отговорно състезание между участниците в предстоящите избори. И политическите партии са длъжни да отговорят на тази необходимост.

Убедени сме, че участниците в политическия предизборен дебат трябва да поемат отговорност за неговата почтеност и плодотворност. Бъдещите представители в институциите на местната власт следва да поемат ясен ангажимент за предлагането и осъществяването на политики, които да гарантират добро управление.

Водени от тези цели, предлагаме на представителите на политическите партии и кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, да се присъединят към Обществения договор за почтено и открито управление в местната власт. Договорът цели да ангажира страните по него с предприемането на действия за ограничаване на нередностите в изборния процес, както и с дългосрочни мерки за противодействие на корупцията в местното самоуправление.

Пълният текст на Обществения договор за почтено и открито управление в местната власт е достъпен тук.