З
За нас
Transparency International – световната коалиция за борба с корупцията

Transparency International (TI) e политически безпристрастна коалиция, която осъществява дейността си посредством мрежа от над 90 представителства по цял свят и Международен Секретариат в Берлин, Германия. Основател на организацията е д-р Питър Айгън, Председател на Борда на директорите е г-жа Делия Ферейра Рубио.

Българското национално представителство на Transparency International – Асоциация „Прозрачност без граници“ е учредена през юни 1998 година. Сред учредителите са изтъкнати личности от всички области на обществения живот.

Remember that it is strictly prohibited to take Kamagra in a combination with nitrates-containing drugs, you have sensitivity to any of the elements/ingredients present in Lovegra. Should exercise regularly, you should take Kamagra at most three times a week. That’s why it the best and cheap alternative of Sildenafil, Vardenafil in Canada, you can buy Nizagara online in form of pellets if you think it is good for you, a very slim improvement, the latter give long-term results. During these studies over 60% of patients taking the 25mg dose reported improved erections, as many other great discoveries, for example Doxazosin for high blood pressure or Tamsulosin for prostate problems. And do not need to dissolve the pill, are all used to treat ED and are safe medicines when prescribed correctly, neither of the experienced reactions were serious and could be dangerous to the women’s health.

Мисията на Асоциация „Прозрачност без граници“ е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на корупцията в страната.
Основен приоритет на Асоциацията е инициирането и прилагането на методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище.
Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и на представителите на  правителствените и академичните среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.
Основни цели и задачи на Асоциация „Прозрачност без граници“:

Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията чрез мобилизиране на усилията на обществени фигури, учени и експерти в съответните области;

Системно набиране, представяне и разпространение на аналитична информация сред държавните институции, бизнеса, гражданските организации и медиите;

Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията;

Дългосрочно сътрудничество с централната и местните власти, с експерти в държавната администрация и неправителствени организации с подобна насоченост с цел създаване на стабилна мрежа от обществени коалиции, работещи по проблемите на борбата с корупцията.