Р
Работете с нас

РАБОТЕТЕ С НАС

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи по редица теми и инициативи, насочени към борбата с корупцията във всички сфери на общественния живот в България, Балканския регион и ЕС. Мащабът на дейността на организацията предполага прибягването до разнообразна експертиза не само в областта на публичната администрация, политическите науки или правото, но и в такива като обществени поръчки, екология, здравеопазване, различни инженерни специалности и други.

С изпращането на CV или друг вид документи Вие давате съгласието си, че вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно политиката за защита на личните данни на Асоциация „Прозрачност без граници“ достъпна тук.

Асоциация „Прозрачност без граници“ търси изпълнител за извършване на услуги по програмиране на уеб сайт.

Подробно описание на дейностите, изискванията и начините на кандидатстване вижте в приложената обява.

Вашата, оферта трябва да  съдържа задължително най-малко:

1. Позовавене на референтния номер на обявата;

2. Ценови предложения за дейностите, както са предвидени съобразно т.2.7 от обявата;

3. Безусловен ангажимент и към трите дейности предвидени в обявата;

4. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 30 дни;

5. Текстът трябва на офертата трябва да притежава необходимите реквизити за квалифицирането му като правно валидно волеизявление (документ) изходящо от кандидата.

Кандидатурите могат да бъдат приемани по имейл на maria(at)transparency.bg или по адреса на седалището на Асоциацията до 08 септ. 2020 г., 17:00 часа.

Моля посочете „Кандидатура за извършване на услуги по програмиране на уеб сайт”  и референтния номер на обявата в полето „относно“ на електронното писмо или на непрозразрачния плик на офертата

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще покани на интервю само одобрените по документи кандидати.

За допълнителни въпроси или информация, моля изпратете Вашите запитвания не по-късно от 04 септ. 2020  на mbox(аt)transparency.bg

Моля посочете „Запитване относно извършване на услуги по програмиране на уеб сайт  в полето „относно“ на електронното писмо.

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда стажантски програми за студенти по Политология, Право, Международни отношения, Публична администрация, Европеистика и сродни специалности.

Организацията предлага придобиване на опит в реална работна обстановка, развиване на аналитични и технически умения, достъп до богата библиотека от ресурси по темата за борба с корупцията, придобиване на професионални контакти. Асоциация „Прозрачност без граници“ не предлага заплащане или други материални придобивки за стажантите си.

За кандидатстване изпратете мотивационно писмо и CV на e-mail: mbox(at)transparency.bg.

С изпращането на CV или друг вид документи Вие давате съгласието си, че вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно политиката за защита на личните данни на Асоциация „Прозрачност без граници“ достъпна тук.